Menu Sluiten

Poolse doodrijder en de foute regelgeving

13 mei 2017 | door Ted Sluymer

Als ouders sprakeloos reageren als de man die hun kind en twee (groot)ouders de dood in reed verlof kreeg om gezellig te gaan zitten doen bij zijn zwangere vriendin, dan vraag je je in de eerste plaats af waarom iemand de vriendin van een doodrijder wil zijn. Ach, er zijn ook vrouwen die een onverklaarbare affectie krijgen voor een moordenaar in zijn dodencel. Geestelijke afwijkingen zijn van alle tijden. Ooit las ik het verhaal natuurlijk ook van de Pool die veel te hard reed. Zonder drank weliswaar, maar wél onverantwoord hard. Een officier van justitie legde een eis voor de neus van de rechter, een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging. Felle protesten. Terecht. De vader van het kind moet dan geen stoel naar de rechter gooien overigens. Uiteindelijk krijgt de Pool 15 maanden gevangenisstraf.

De Pool gaat in Engeland werken maar wordt aan Nederland uitgeleverd en opgesloten. Hij maakt zijn vriendin zwanger, profiteert van de elastische regels die ons land kent en komt voortijdig vrij. Einde verhaal, behalve dat de ouders nog via de media hun gram proberen te halen. Begrijpelijk als je moet concluderen dat het recht in ons land soms rare verschijnselen vertoont. Zijn er opties?

Eigenlijk niet. Zolang er recht wordt gesproken in Nederland (en in veel andere landen) op basis van theoretische wetboeken, zullen slachtoffers of nabestaanden zich bekocht voelen. We leven in een doolhof van regelgeving. Er zijn logische elementen, maar er moet heel anders worden gestraft en anders worden opgevoed. In de pas lopen moet je leren vanaf het moment dat je je neus in deze wereld steekt. Op scholen moet worden uitgelegd wat deugt en niet deugt en wat de gevolgen zijn. Niet al te ingewikkeld als dat in de breedte gebeurt, liefst wereldwijd, maar dat is utopisch. EU-breed? Ook utopisch, vrees ik. En toch is die voorlichting de sleutel tot een andere toekomst als het om recht en rechtsgevoel gaat.

Stichting Nationale Geldpot

We moeten aansturen op een Stichting Nationale Geldpot die wordt gevuld met de opbrengst van boetes die worden uitgedeeld naar aanleiding van overtredingen, fraude, misdrijven en dus ook van een verkeersmisdrijf zoals dat van de Poolse doodrijder. Ik zie namelijk geen brood in het opsluiten van zo'n creatuur. Laat ik mijn betoog even beperken tot een misdrijf met een Nederlandse dader, want voordat de EU zover is, is de mens al uitgestorven. Nederlands misdrijf, Nederlandse dader. En dan?

Willekeurig voorbeeld: iemand rijdt een mens dood, schuldvraag niet ter discussie. Regelgeving waarvoor ik opteer, bepaalt dat de dader wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 100.000 euro, te betalen door maandelijkse inhouding van inkomsten, geredigeerd door de Stichting Nationale Geldpot (...). Via burgerservicenummer of andere code wordt de dader in een register vastgelegd en iedereen die is verschuldigd aan de dader (werk- of opdrachtgever, sociale dienst) is wettelijk verplicht het register te raadplegen en mag vervolgens slechts betalen aan het SNG. Die keert per maand het minimumloon uit aan de dader, de rest verdwijnt in de pot en wordt uitgekeerd aan de slachtoffers. Meer bestemmingen zijn denkbaar. 

Je moet verdraaid goed verdienen om het bedrag van een ton terug te betalen, maar er is nog een restrictie: de rechter bepaalt ook een minimale betaalperiode. Bijvoorbeeld tien jaar, 96 maanden. Elke maand wordt de dader er aan herinnerd wat hij heeft uitgehaald. Geen gevangenisstraf, gewoon tien jaar betalen. En zo kan een lichter misdrijf met drie jaar worden 'beloond' en een heel zwaar misdrijf met, voor mijn part, levenslang. Verdien je minimumloon, dan wordt er gekort tot niveau bijstandsuitkering. 

Zo'n Nationale Geldpot moet natuurlijk genuanceerd en in detail worden uitgewerkt. Maar als dat is gebeurd, kunnen we kinderen vertellen wat ze te wachten staat als ze een scheve schaats rijden. Kunnen rijscholen hun leerlingen voorlichten en creëren we een maatschappij die rechtvaardiger straft dan mensen op te sluiten in een omgeving die alleen misdadigers opleidt tot beroepscriminelen. En als ze dat al zijn, kunnen we ze beter gecontroleerd te gelde maken. Ik denk dat de verontwaardigde ouders zich ook beter hadden gevoeld. En ja, een EU-geldpot kan best. Een EU-register ook. Ik kan alleen geen reden bedenken waarom we niet gewoon in ons eigen land kunnen beginnen. De huidige rechtspraak is, wat mij betreft tenminste, volledig achterhaald. Tijd voor rigoureuze vernieuwing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *